I Högfors cirka 14 kilometer norr om Kopparberg finns ett av länets äldsta byalag.

Det bildades 1974 och har haft stor betydelse för bygden och har så fortfarande. 

Islutet av 1990-talet genomförde byalaget i Högfors tillsammans med Hörken och Yxsjöberg ett stort EU-projekt, som syftade till att utveckla bygden.

Vi fick EU-bidrag på 3,7 miljoner kronor plus 900 000 kronor i nationellt stöd Pengarna användes bland annat till att förvandla det gamla sädesmagasinet i Högfors till museum.

I Hörken byggdes hembygdsgården ut och i Yxsjöberg byggdes ett utsiktstorn. Genom projektet fick ett 20-tal personer meningsfull sysselsättning under 1998-2000.

Hushållningssällskapet och länsstyrelsen ställde upp och backade projektet på ett bra sätt.

© Copyright Högfors-Mossgruvan-Byalag